Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P 25%
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2 25%
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2

6,233,000

8,310,000

ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2

3,998,000

5,330,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2

3,585,000

4,780,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2

by HIKVISION

ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4 25%
ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4
ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4

34,635,000

46,180,000

ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4

by HIKVISION

ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4 25%
ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4
ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4

31,110,000

41,480,000

ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4

by HIKVISION

ĐẦU GHI 8MP 16 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7316HUHI-K4 25%
ĐẦU GHI 8MP 16 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7316HUHI-K4
ĐẦU GHI 8MP 16 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7316HUHI-K4
ĐẦU GHI 8MP 8 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7308HUHI-K4 25%
ĐẦU GHI 8MP 8 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7308HUHI-K4
ĐẦU GHI 8MP 8 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7308HUHI-K4

14,993,000

19,990,000

ĐẦU GHI 8MP 8 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7308HUHI-K4

by HIKVISION

ĐẦU GHI 8MP 4 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7304HUHI-K4 25%
ĐẦU GHI 8MP 4 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7304HUHI-K4
ĐẦU GHI 8MP 4 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7304HUHI-K4

10,883,000

14,510,000

ĐẦU GHI 8MP 4 KÊNH HDTVI HIKVISION DS-7304HUHI-K4

by HIKVISION

ĐẦU GHI 16 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7216HUHI-K2 25%
ĐẦU GHI 16 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7216HUHI-K2
ĐẦU GHI 16 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7216HUHI-K2
ĐẦU GHI 8 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7208HUHI-K1 25%
ĐẦU GHI 8 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7208HUHI-K1
ĐẦU GHI 8 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7208HUHI-K1
ĐẦU GHI 4 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7204HUHI-K1 25%
ĐẦU GHI 4 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7204HUHI-K1
ĐẦU GHI 4 KÊNH HDTVI 5MP H.265+ HIKVISION DS-7204HUHI-K1
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH TURBO HD 3.0 HIKVISION HIK-7216SU-F2/N 25%
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH TURBO HD 3.0 HIKVISION HIK-7216SU-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH TURBO HD 3.0 HIKVISION HIK-7216SU-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N 25%
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7616HUHI-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N 25%
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N 25%
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N
ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH 4IN1 HIKVISION DS-7604HUHI-F1/N
ĐẦU GHI 3MP/2MP HDTVI 32 KÊNH HIKVISION DS-7332HQHI-K4 25%
ĐẦU GHI 3MP/2MP HDTVI 32 KÊNH HIKVISION DS-7332HQHI-K4
ĐẦU GHI 3MP/2MP HDTVI 32 KÊNH HIKVISION DS-7332HQHI-K4
ĐẦU GHI 3MP/2MP HDTVI 24 KÊNH HIKVISION DS-7324HQHI-K4 25%
ĐẦU GHI 3MP/2MP HDTVI 24 KÊNH HIKVISION DS-7324HQHI-K4
ĐẦU GHI 3MP/2MP HDTVI 24 KÊNH HIKVISION DS-7324HQHI-K4