Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
VP-114AX 25%
VP-114AX
VP-114AX

600,000

800,000

VP-114AX

by VANTECH

VP-114TX 25%
VP-114TX
VP-114TX

600,000

800,000

VP-114TX

by VANTECH

VP-1409PTZ-ATC 25%
VP-1409PTZ-ATC
VP-1409PTZ-ATC

2,985,000

3,980,000

VP-1409PTZ-ATC

by VANTECH

VP-200CS 25%
VP-200CS
VP-200CS

975,000

1,300,000

VP-200CS

by VANTECH

VP-200TS 25%
VP-200TS
VP-200TS

975,000

1,300,000

VP-200TS

by VANTECH

VP-2224ST 25%
VP-2224ST
VP-2224ST

1,050,000

1,400,000

VP-2224ST

by VANTECH

VP-2224SA 25%
VP-2224SA
VP-2224SA

1,050,000

1,400,000

VP-2224SA

by VANTECH

VP-406ST 25%
VP-406ST
VP-406ST

2,235,000

2,980,000

VP-406ST

by VANTECH

VP-200SST (STARLIGHT) 25%
VP-200SST (STARLIGHT)
VP-200SST (STARLIGHT)

1,350,000

1,800,000

VP-200SST (STARLIGHT)

by VANTECH

VP-200SSA 25%
VP-200SSA
VP-200SSA

1,350,000

1,800,000

VP-200SSA

by VANTECH

VP-100SST (STARLIGHT) 25%
VP-100SST (STARLIGHT)
VP-100SST (STARLIGHT)

1,200,000

1,600,000

VP-100SST (STARLIGHT)

by VANTECH

VP-100SSA 25%
VP-100SSA
VP-100SSA

1,200,000

1,600,000

VP-100SSA

by VANTECH

VP-406SIP 25%
VP-406SIP
VP-406SIP

2,850,000

3,800,000

VP-406SIP

by VANTECH

VP-406SC 25%
VP-406SC
VP-406SC

2,235,000

2,980,000

VP-406SC

by VANTECH

VP-406SA 25%
VP-406SA
VP-406SA

2,235,000

2,980,000

VP-406SA

by VANTECH

4,690,000

VIETMAP G79

by Khác

VP-404SA 25%
VP-404SA
VP-404SA

2,100,000

2,800,000

VP-404SA

by VANTECH

ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P 92%
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

1,140,800

15,210,000

ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2/16P

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2

7,058,000

9,410,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7632NI-K2

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

3,000,000

4,000,000

ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B) 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

3,525,000

4,700,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

by HIKVISION