Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

3,000,000

4,000,000

ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B) 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

3,525,000

4,700,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

2,355,000

3,140,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/M 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/M 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P 25%
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

3,585,000

4,780,000

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1 25%
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1

1,823,000

2,430,000

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

2,648,000

3,530,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1

1,470,000

1,960,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K2/16P 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K2/16P
ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K2/16P
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2

5,468,000

7,290,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K2/8P 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K2/8P
ĐẦU GHI HÌNH IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K2/8P
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-K2 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-K2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-K2

4,883,000

6,510,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-K2

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1
ĐẦU GHI HÌNH IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1

3,000,000

4,000,000

ĐẦU GHI HÌNH IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P 25%
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P
ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2/8P
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2 25%
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2
ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2

6,233,000

8,310,000

ĐẦU GHI 32 KÊNH IP HIKVISION DS-7632NI-E2

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2

3,998,000

5,330,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-E2

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2 25%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2

3,585,000

4,780,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7608NI-E2

by HIKVISION

ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4 25%
ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4
ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4

34,635,000

46,180,000

ĐẦU GHI 32 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7332HUHI-K4

by HIKVISION

ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4 25%
ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4
ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4

31,110,000

41,480,000

ĐẦU GHI 24 KÊNH TURBO HD HIKVISION DS-7324HUHI-K4

by HIKVISION