ĐẦU GHI IP

Sắp xếp theo:
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

3,000,000

4,000,000

ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B) 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

3,525,000

4,700,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B) 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

2,355,000

3,140,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/M 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/M 25%
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP H.265+ 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/M
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P 25%
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

3,585,000

4,780,000

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1 25%
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1
ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1

1,823,000

2,430,000

ĐẦU GHI IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

2,648,000

3,530,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1 25%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1

1,470,000

1,960,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP VP-440HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-440HD
ĐẦU GHI IP VP-440HD

1,485,000

1,980,000

ĐẦU GHI IP VP-440HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-944HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-944HD
ĐẦU GHI IP VP-944HD

1,875,000

2,500,000

ĐẦU GHI IP VP-944HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-4860NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-4860NVR
ĐẦU GHI IP VP-4860NVR

1,492,000

1,990,000

ĐẦU GHI IP VP-4860NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-860NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-860NVR
ĐẦU GHI IP VP-860NVR

2,100,000

2,800,000

ĐẦU GHI IP VP-860NVR

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-604H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-604H265
ĐẦU GHI IP VP-604H265

2,400,000

3,200,000

ĐẦU GHI IP VP-604H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-608H265 25%
ĐẦU GHI IP VP-608H265
ĐẦU GHI IP VP-608H265

3,675,000

4,900,000

ĐẦU GHI IP VP-608H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-1644HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-1644HD
ĐẦU GHI IP VP-1644HD

3,300,000

4,400,000

ĐẦU GHI IP VP-1644HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-2442HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-2442HD
ĐẦU GHI IP VP-2442HD

5,100,000

6,800,000

ĐẦU GHI IP VP-2442HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-3242HD 25%
ĐẦU GHI IP VP-3242HD
ĐẦU GHI IP VP-3242HD

5,400,000

7,200,000

ĐẦU GHI IP VP-3242HD

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2 25%
ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2
ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2

7,350,000

9,800,000

ĐẦU GHI IP VP-4700NVR2

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2 25%
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2

9,817,000

13,090,000

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR2

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3 25%
ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3
ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3

13,500,000

18,000,000

ĐẦU GHI IP VP-16700NVR3

by VANTECH

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR 25%
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR
ĐẦU GHI IP VP-8700NVR

19,500,000

26,000,000

ĐẦU GHI IP VP-8700NVR

by VANTECH