Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

12,750,000

DVR-216U-K2

by HIKVISION

9,375,000

DVR-232G-K2

by HIKVISION

ĐẦU GHI TVI VP-32764H265+ 8%
ĐẦU GHI TVI VP-32764H265+
ĐẦU GHI TVI VP-32764H265+

36,000,000

39,000,000

ĐẦU GHI TVI VP-32764H265+

by VANTECH

29,000,000

ĐẦU GHI TVI VP-32464H265+

by VANTECH

ĐẦU GHI TVI VP-1664H265+ 43%
ĐẦU GHI TVI VP-1664H265+
ĐẦU GHI TVI VP-1664H265+

8,800,000

15,500,000

ĐẦU GHI TVI VP-1664H265+

by VANTECH

ĐẦU GHI TVI VP-864H265+ 50%
ĐẦU GHI TVI VP-864H265+
ĐẦU GHI TVI VP-864H265+

4,400,000

8,800,000

ĐẦU GHI TVI VP-864H265+

by VANTECH

ĐẦU GHI TVI VP-464H265+ 45%
ĐẦU GHI TVI VP-464H265+
ĐẦU GHI TVI VP-464H265+

2,999,000

5,500,000

ĐẦU GHI TVI VP-464H265+

by VANTECH

3,999,000

ĐẦU GHI TVI VP-1668H264

by VANTECH

2,500,000

ĐẦU GHI TVI VP-868H264

by VANTECH

1,700,000

ĐẦU GHI TVI VP-468H264

by VANTECH

4,170,000

ĐẦU GHI TVI VP-8560ATC

by VANTECH

3,080,000

ĐẦU GHI TVI VP-4560ATC

by VANTECH

9,500,000

ĐẦU GHI TVI VP-1668H265

by VANTECH

6,200,000

ĐẦU GHI TVI VP-8268H265

by VANTECH

5,800,000

ĐẦU GHI TVI VP-868H265

by VANTECH

4,400,000

ĐẦU GHI TVI VP-4268H265

by VANTECH

3,980,000

ĐẦU GHI TVI VP-468H265

by VANTECH

ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B) 17%
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

3,330,000

4,000,000

ĐẦU GHI IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B) 17%
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP H.265+ 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B) 17%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

3,922,000

4,700,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B) 17%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

2,610,000

3,140,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

by HIKVISION

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P 17%
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P
ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

2,940,000

3,530,000

ĐẦU GHI IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

by HIKVISION

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2 35%
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2
ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2

4,770,000

7,290,000

ĐẦU GHI HÌNH IP HIKVISION DS-7616NI-K2

by HIKVISION