NEW PRODUCT

1,230,000

CS-CV246 720

by HIKVISION

1,940,000

CS-CV246 1080P

by HIKVISION

3,650,000

CS-CV248-A3-32WMFR

by HIKVISION

2,100,000

CS-CV310 720P

by HIKVISION

1,990,000

VP-6700C

by VANTECH

VP-2409PTZ-ATC 25%
VP-2409PTZ-ATC
VP-2409PTZ-ATC

2,850,000

3,800,000

VP-2409PTZ-ATC

by VANTECH

VP-2409PTZ-IP 25%
VP-2409PTZ-IP
VP-2409PTZ-IP

3,000,000

4,000,000

VP-2409PTZ-IP

by VANTECH

VP-1409PTZ-ATC 25%
VP-1409PTZ-ATC
VP-1409PTZ-ATC

2,985,000

3,980,000

VP-1409PTZ-ATC

by VANTECH

CAMERA HÀNH TRÌNH

1,200,000

A19

by Khác

4,290,000

GOSAFE 51G

by Khác

3,990,000

GOSAFE 790

by Khác

1,300,000

ROGA X650

by Khác

4,190,000

VIETMAP A50

by Khác

2,590,000

VIETMAP B50

by Khác

2,090,000

VIETMAP C6

by Khác

2,090,000

VIETMAP C61

by Khác

CAMERA HIKVISION

CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IR 25%
CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IR
CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IR

405,000

540,000

CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IR

by HIKVISION

CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP 25%
CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP
CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP

352,000

470,000

CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRP

by HIKVISION

CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP 25%
CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP
CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP

405,000

540,000

CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IRP

by HIKVISION

CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IR 25%
CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IR
CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IR

457,000

610,000

CAMERA HD-TVI DS-2CE16C0T-IR

by HIKVISION

CAMERA HDTVI DS-2CE16C0T-IT3 25%
CAMERA HDTVI DS-2CE16C0T-IT3
CAMERA HDTVI DS-2CE16C0T-IT3

697,000

930,000

CAMERA HDTVI DS-2CE16C0T-IT3

by HIKVISION

CAMERA HDTVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5 25%
CAMERA HDTVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5
CAMERA HDTVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5

803,000

1,070,000

CAMERA HDTVI HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5

by HIKVISION

CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM 25%
CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM
CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM

510,000

680,000

CAMERA HD-TVI DS-2CE56C0T-IRM

by HIKVISION

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRP (2.0MP) 25%
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRP (2.0MP)
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRP (2.0MP)

510,000

680,000

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRP (2.0MP)

by HIKVISION

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IR (2.0MP) 25%
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IR (2.0MP)
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IR (2.0MP)

562,000

750,000

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IR (2.0MP)

by HIKVISION

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRM (2.0MP) 25%
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRM (2.0MP)
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRM (2.0MP)

802,000

1,070,000

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IRM (2.0MP)

by HIKVISION

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IT3 (2.0MP) 25%
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IT3 (2.0MP)
CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IT3 (2.0MP)

967,000

1,290,000

CAMERA HDTVI DOME DS-2CE56D0T-IT3 (2.0MP)

by HIKVISION

CAMERA HDTVI THÂN HỒNG NGOẠI DS-2CE16D0T-IT3 (2.0MP) 25%
CAMERA HDTVI THÂN HỒNG NGOẠI DS-2CE16D0T-IT3 (2.0MP)
CAMERA HDTVI THÂN HỒNG NGOẠI DS-2CE16D0T-IT3 (2.0MP)